Vad är energiskatt?

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som används i Sverige skattepliktig. Hushåll och tjänsteföretag på vissa orter i Norrland är berättigade till ett norrskatteavdrag.

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag till 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh inklusive moms) från och med den 1 januari 2018.

I den totala elkostnaden ingår elpris, elcertifikatavgift, nätavgift, energiskatt och moms. Energiskatt är en konsumtionsskatt som går till statskassan och läggs på elnätpriset per förbrukad kWh.

Energiskatt på el 2018

Energiskatten på el är idag 29,5 öre/kWh exklusive moms (36,88 öre/kWh inklusive moms). Den 1 januari 2018 höjs energiskatten till 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh inklusive moms).

Norrskatteavdraget gäller vissa kommuner i norra Sverige som har rätt till ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh (12 öre/kWh inklusive moms) direkt på elnätfakturan. Från den 1 januari 2018 betalar dessa 23,5 öre/kWh (29,38 öre/kWh inklusive moms) i energiskatt.

Du kan läsa mer om skatt på Skatteverkets egen hemsida.