Vår egna solcellsanläggning

För att testa hur solceller fungerar i Norrbottniskt klimat, monterade vi i juli 2016 även upp en försöksanläggning på sammanlagt 71 m2 om 13 kW på vår egen fastighet. Solcellerna som monterades är halvtransparenta och kan producera el på båda sidor av panelen, vilket ökar deras verkningsgrad med cirka 20 %. En del fungerar som solskydd vid några av fastighetens fönster, ett smart sätt att kombinera flera funktioner. Årsproduktionen år 2016/17 uppgick till över 10 000 kWh, vilket ungefär motsvarar hushållselen för två villor under ett år.