TryggVärme

Snögubbe som smält på det varma klinkergolvet.

Du som Luleåbo har idag ett av Sveriges billigaste fjärrvärmepris. Men det är viktigt att komma ihåg att fjärrvärmeanläggningen i ditt hus tillhör dig och behöver ses över precis som allt annat i ditt hem.

Att vara säker på att fjärrvärmen fungerar som den ska och att anläggningen arbetar effektivt är inte alltid lätt att veta. Därför vill vi erbjuda dig en riktigt bra tjänst och serviceavtal som vi kallar TryggVärme. Med TryggVärme kan du försäkra dig om en fjärrvärmeanläggning i gott skick, och skulle det hända något med din central finns vi där och hjäper dig. Dygnet runt, året om. 

För dig som har tecknat serviceavtalet TryggVärme och har problem, ring oss via vår Kundservice på telefon: 0920-26 44 00.

Hembesök med total genomgång!

I TryggVärme ingår hembesök med översyn av fjärrvärmecentralen. Översynen omfattar funktionskontroll av värmeväxlaren och reglerventiler, kontroll och justering av reglercentral, tillsyn av pump, läckagekontroll samt kontroll och justering av expansionssystemet.

Bevakning av temperaturdifferens

Temperaturdifferens är ett mått på hur mycket fjärrvärmevattnet kyls ned i fjärrvärme-centralen, det vill säga temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten. Enkelt förklarat är temperaturdifferens ett mått på fjärrvärmecentralens effektivitet.

I TryggVärme ingår bevakning av din fastighets temperaturdifferens kontinuerligt via vårt mätinsamlingssystem under uppvärmningsperioden. Vi analyserar förändringar månadsvis och kontaktar dig om värdet är avvikande. Då erbjuds du ett besök av vår tekniker som undersöker orsaken till förändringen, till exempel om någon komponent behöver bytas i centralen. Med bevakning av temperaturdifferensen håller vi koll på hur din fjärrvärmecentral mår och du får snabbt hjälp med att åtgärda eventuella fel i centralen.

Om läckage uppstår

En fjärrvärmecentral innehåller ett antal packningar. De åldras med tiden och behöver ibland bytas ut. Därför är det viktigt att du öppnar ditt fjärrvärmeskåp och kontrollerar eventuella läckage någon gång per år. Kontakta oss om du upptäcker ett läckage, så kommer vi och byter packningar kostnadsfritt under ordinarie arbetstid.

Beredskap dygnet runt

Fel kan uppstå när som helst på dygnet, därför bistår vi med kostnadsfri konsultation under dygnets alla timmar. Dessutom ger vi alla avtalskunder tillgång till jourhavande tekniker dygnet runt. Under jourtid är minsta utryckningskostnad 2 timmar, för närvarande 590 kr/tim*.

Kostnadsfri reparatör under dagtid

Om felet är så omfattande att vi måste komma ut och åtgärda på plats, betalar du ingenting för arbetskostnaden under ordinarie arbetstid. Visar det sig att någon del måste bytas ut, då ger vi dig ett mycket konkurrenskraftigt pris och vi har det mesta på lager, då vi ser det som en service till dig som kund.

Vad kostar det?

Allt vi nämner ovan får du till priset 99 kr/månad inkl. moms (anmälningsavgift på 350 kr tillkommer). Har du kvar garanti på fjärrvärmecentralen bjuder vi på anmälningsavgiften. Läs mer om villkoren här.

* 2020 års priser inkl. moms

Teckna avtal för TryggVärme

Något gick fel var vänlig kontrollera formuläret och försök igen.

Tack, vi har tagit emot din anmälan.