Fjärrvärme - det bara funkar helt enkelt

Fjärrvärme

Fjärrvärmen är en enkel och bekymmersfri uppvärmningsmetod. Luleå Energis pris är lägst i Sverige och förutsättningarna är goda för att Luleåborna även i framtiden ska ha låga och stabila fjärrvärmepriser.

Luleå Energis fjärrvärme är troligen den mest utbyggda i Sverige. Inom tätorten är alla områden med större fastigheter anslutna. Alla småhusområden är anslutna och även alla områden med direktverkande el är konverterade till vattenburen värme och fjärrvärmeanslutna.

Är du intresserad av fjärrvärme? Gör din intresseanmälan här.

Läs mer om Sveriges billigaste fjärrvärme i undersökningen Nils Holgersson.