Fjärrvärmen i Luleå

Det här är en film om fjärrvärme. Filmen berättar om hur man tar vara på restvärme från industrin, i detta fall SSAB i Luleå, vars spill från produktionen av glödande järn värmer barnen på förskolan Kristallen, men även resten av staden.

Fjärrvärmen produceras i huvudsak i kraftvärmeverket Lulekraft AB, ett företag samägt av SSAB och Luleå Energi. Bränslet är brännbar överskottsgas från SSAB Tunnplåts ståltillverkning. Kraftvärmeverket har en kapacitet på 200 MW värme och närmare 100 MW el.

Luleå Energi har fyra stora panncentraler (totalt 350 MW) i reserv som kan ersätta kraftvärmeverket vid eventuella driftstopp, samt fungerar som spetslastanläggningar vid riktigt kall väderlek. Dessa är belägna inom Aronstorp, Bergnäset, Gammelstad och Porsön. Bränslet i panncentralerna är överskottsgas, pellet, el och olja. 

Fjärrvärmen transporteras via 40 mil långa ledningar.

I Luleå har 31 000 hushåll fjärrvärme, varav närmare 10 000 småhus.

Särskilda användningsområden

Läs mer om några av våra kunder som använder fjärrvärme på olika sätt i sina verksamheter.