Vi värmer isbrytarna

Under 2008 byggde Luleå Energi en fjärrvärmeledning till gamla malmhamnen där isbrytarna ligger, en sträcka på cirka 1 km. I samma veva installerade vi en undercentral på kajen.

Från undercentralen kunde Sjöfartsverket sedan bygga ledningar på kajen och "dockningsstationer" för isbrytarna. När isbrytarna ligger vid kaj kopplar de in sig med flexibla slangar, vilket gör att all värme och allt varmvatten i båtarna försörjs med fjärrvärme.

Den första isbrytaren anslöts i januari 2009. Nu är Atle, Ymer, Frej och Ale anslutna.

Den abonnerade effekten är 1500 kW.