Malmhamnen i Luleå

Till LKAB:s malmhamn i Luleå kommer malmen med tåg från Malmberget för att lastas på båtar för vidare transport till kunder runt om i hela världen.

Lossningen utförs medan vagnarna är i rörelse och för att klara detta avisas vagnarna genom att varmvatten sprutas på strax före lossningen. Vattnet till avisningen kommer från en bassäng som värms med fjärrvärme.

Fjärrvärmen används även för uppvärmning av LKAB:s hamnkontor, lager och lastning.