Bygga nytt

Fjärrvärme

Du som ska bygga nytt och är intresserad av fjärrvärme. Lämna en intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

Förutsättningen för att få fjärrvärme är att befintlig fjärrvärmeledning finns i närheten och att ventilationen löses utan kombination med frånluftsvärmepump.

Instruktioner för dig som har beställt fjärrvärme till ditt nya hus:

Elnät

Du som planerar att bygga nytt kommer att behöva elanslutning. Läs mer här.

Bredband

Besök www.lunet.se