Allmänt

Luleå Energi tillhandahåller en husinföring. Den finns i längderna fyra, alternativt tio meter. Den beställs av projektledaren efter tecknat avtal och körs ut av oss.

Det åligger kunden att husinföring monteras enligt följande:

  • Vid platta på mark ska en husinföring gjutas in i samband med grundläggningen.
  • I hus med krypgrund ska hustillverkaren göra ett hål (200 mm) genom golv under fjärrvärmecentralen och isolera/täta runt hålet efter anslutning. En husinföring ska fixeras i krypgrund.

Luleå Energi ansluter därefter servisledningen mot befintlig ledning i gata. Dessa arbeten utförs mellan maj-oktober.

Kontakta alltid Luleå Energi innan husinföringen monteras.