Fjärrvärmecentral

Ni har möjlighet att köpa fjärrvärmecentral från Luleå Energi. Denna hämtas på
förrådet, Traktorgränden 1, enligt överenskommelse. Om husleverantören eller
rörentreprenören tillhandahåller fjärrvärmecentral, skall denna vara P-märkt.

Fjärrvärmecentralen ska placeras på vägg med underkant minst 80 cm ovan golv.

Anlita behörig firma

Arbeten på fjärrvärmeledningar och tillhörande utrustning, till exempel fjärrvärmecentral m.m. skall alltid göras av behörig installatör. Det är inte tillåtet att ändra eller utöka något i fjärrvärmeledningarna. Felaktigt utfört arbete medför risker för personskador och skador på egendom.

Installationsanvisning för fjärrvärmecentral F:101 (pdf)

Vill du veta mer om behöriga installatörer, ring vår växel på 0920-26 44 00.