Fjärrvärme – riktigt bra för miljön

Fjärrvärmen i symbios med industrin

Under årens lopp har merparten av flerbostadshusen och villorna inom Luleå tätort anslutit sig till fjärrvärme. Genom att bland annat ersätta direktverkande el med fjärrvärme bidrar vi till att minska elanvändningen och därmed elberoendet, samtidigt som primärenergianvändningen minskar.

Luleå Energi har under flera år haft ett nära samarbete med den ledande industrin i Luleå.

Vid stålproduktionen hos SSAB bildas olika typer av restgaser. Stora mängder av gasen är energirik och merparten används i dag som bränsle för att producera el och fjärrvärme till kunderna i Luleå. Produktionen sker hos kraftvärmeverket LuleKraft, där inga extra utsläpp eller påverkan på miljön sker, eftersom restgasen behöver facklas (eldas) bort om den inte används.

I dag produceras ca 90 procent av all fjärrvärme med restgaser hos LuleKraft. Resterande 10 procent produceras i nätets övriga panncentraler vid riktigt kall väderlek samt vid underhållstopp på Lulekraft, företrädelsevis med träpellet som bränsle.

Som ett led i vårt miljötänk sker ett ständigt arbete med att förbättra våra anläggningar för att kunna producera fjärrvärme med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Vi bryr oss om miljön i din kommun

Man kan säga att samarbetet för produktion av fjärrvärme i Luleå ger en "win-win situation" som gynnar många, framför allt Luleås miljö och våra kunder, samt även SSAB, LuleKraft och Luleå Energi.

Allt detta till kostnader som är mycket fördelaktiga för slutanvändarna – våra fjärrvärmekunder.

Miljövärden

Vill du ta del av våra miljövärden? Läs mer på Energiföretagens hemsida.