Skötselanvisningar

Luleå Energis allmänna råd - lufta dina radiatorer

När en radiator fungerar som den ska, är radiatorns övre halva varmare än den nedre. Om det finns luft i systemet blir däremot den nedre delen varmare - då är det dags att lufta. Observera att radiatorerna är varma bara när rumstemperaturen sjunker under det förinställda värdet.

Ta fram en luftningsnyckel som passar dina radiatorer.

  1. Öppna alla termostater fullt, det vill säga sätt termostatvredet på högsta siffran.
  2. Sätt en trasa runt eller en kopp under luftningsventilen.
  3. Vrid luftningsnyckeln försiktigt tills ni hör ett lätt pysande ljud. När det börjar rinna ut vatten är det dags att skruva åt ventilen igen. (Om det kommer vatten direkt finns det inte någon luft i radiatorn).
  4. Ibland behöver luftningen upprepas för att få bort all luft ur systemet.