Fjärrvärmen i Råneå

Råneå kyrka

I Råneå finns ett lokalt fjärrvärmenät och en produktionsanläggning baserad på biobränsle i form av skogsflis och pellets. Råneånätet är utbyggt till kyrkan, skolan, äldreboenden, småhus och andra offentliga lokaler.

Fjärrvärmen i Råneå startade 1986 då värmeverket också togs i drift. Nätet byggdes ut till större kunder mellan 1986-1987. I värmeverket fanns då en flispanna som stod för huvuddelen av värmeproduktionen. El- och oljepannor användes som komplement vid kalla vinterdagar och som reserv.

Från mitten av 1990-talet påbörjades en utbyggnad för småhus. Fram till i dag har det medfört en fördubbling av leveransen jämfört med det nät som fanns till en början. För att hålla oljeandelen låg, då värmeproduktionen ökat, har två pelletspannor installerats 1999 och 2006. Därigenom sker numera nästan hela värmeproduktionen med biobränslen. Oljeandelen är mindre än 5 procent av värmeproduktionen.

I Råneå är ca 500 kunder anslutna till fjärrvärmenätet som är drygt två mil långt.

Är du intresserad av fjärrvärme? Kontakta oss för vidare information om möjlighet till anslutning, 0920-26 44 00.