Temperaturdifferens

Vad är temperaturdifferens?

Temperaturdifferens är ett mått på hur mycket fjärrvärmevattnet kyls ned i fjärrvärmecentralen, det vill säga temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten. Enkelt förklarat är temperaturdifferens ett mått på din fjärrvärmeanläggnings effektivitet.

Vi bryr oss om dig

I avtalet TryggVärme ingår kontinuerlig bevakning av er fastighets temperaturdifferens. Bevakningen innebär att Luleå Energi håller koll på hur din fjärrvärmecentral mår och skulle det bli något fel får ni snabbt hjälp att åtgärda det.

Det finns olika anledningar till att man kan få lägre temperaturdifferens i en fjärrvärmecentral. En orsak kan vara att någon komponent är trasig. När vi misstänker att så är fallet kontaktar Luleå Energi er omgående för att boka en tid för besök för att åtgärda problemet.

En annan anledning till låg temperaturdifferens kan vara att det har varit förhållandevis varmt ute och energianvändningen i bostaden därför varit låg. Det kan göra att mindre variationer i flödet kan ge stor skillnad på temperaturdifferensen och den ser sämre utan än vad som verkligen är fallet. I det läget är det troligast inget fel på centralen och ett besök för felsökning är inte nödvändigt i detta skede. En annan anledning kan vara att någon komponent i fjärrvärmecentralen inte fungerar lika bra som tidigare. Genom att Luleå Energi lägger upp dessa anläggningar på en separat lista kan vi på ett bättre sätt analysera hur fjärrvärmecentralen mår och därmed ge rätt service. Vårt första steg är då att skicka ut brevet "Vi bryr oss om dig". Det innebär att fjärrvärmecentralen inte har något akut fel men att vi håller ett extra öga på den. Försämras anläggningen ytterligare kontaktar Luleå Energi er för att boka in en tid för kontroll och felsökning av fjärrvärmecentralen.

Varje fastighet har ett specifikt energibehov för uppvärmning och varmvattentillverkning. När hetvatten från vår fjärrvärmeledning passerar fjärrvärmecentralen i din fastighet, kyls det ned och avger värme till husets interna värmesystem samt för tillverkning av varmvatten. Om avkylningen är effektiv, det vill säga hög temperaturdifferens, behövs det mindre mängd fjärrvärmevatten för att klara energibehovet. Temperaturdifferensen ligger normalt mellan 30-45° C under uppvärmningsperioden, ju högre, desto bättre.

Bra avkylning → hög temperaturdifferens → lågt flöde→ lägre flödesavgift

Fjärrvärmepriset är delat i tre delar, fast avgift, energikostnad och flödesavgift. Läs mer här.

En hög temperaturdifferens bidrar direkt till sänkta fjärrvärmekostnader för dig som kund, eftersom du betalar flödesavgift för varje m3 fjärrvärmevatten som passerar genom centralen. Se i exemplet nedan hur detta kan påverka dina kostnader.

Hus A och B är av samma hustyp med lika stort energibehov à 20 MWh/år.

Jämförelse temperaturdifferens 

I hus A, med temperaturdifferens på 40 grader, pumpar vi in 430 m3 fjärrvärmevatten för att huset ska kunna ta ut 20 MWh. I hus B, med temperaturdifferens på 10 grader, pumpar vi in 1720 m3, alltså 4 gånger så mycket vatten, för att få ut samma energimängd.

Konsekvensen blir att kunden i hus A med hög temperaturdifferens betalar 1 312 kr/år för flödet och kunden i hus B betalar 5 246 kr/år för flödet, det vill säga 4 gånger mer för att få ut samma energimängd.

Vill du ha hjälp med din fjärrvärmecentral?

Vi kan erbjuda dig serviceavtalet TryggVärme, där det ingår hembesök med total genomgång av fjärrvärmecentralen. Visar det sig att någon del måste bytas ut, ger vi dig ett konkurrenskraftigt pris och du betalar ingenting för arbetskostnaden under ordinarie arbetstid. Vill du ha en enkel och bekväm tillvaro som fjärrvärmekund? Då är TryggVärme något för dig. Läs mer här.