Varför grönt vatten?

Fjärrvärmevatten

Vårt fjärrvärmevatten är färgat grönt för att lättare spåra läckor i fjärrvärmenäten. Färgämnet som vi använder heter Pyranin och är ett ofarligt och luktfritt natriumsalt som används som färgämne i bland annat diskmedel och schampo.

Pyranin färgar inte av sig på textilier, hud eller hår och används idag av många fjärrvärmeleverantörer runt om i landet. Även mycket små mängder av Pyranin spåras med hjälp av UV-lampa eftersom ämnet är fluorescerande.

I normala fall ska tappvarmvatten och fjärrvärmevatten inte komma i kontakt med varandra. Om det läcker grönt vatten från din fjärrvärmecentral eller om du får grönt tappvarmvatten, innebär det att du har någon form av läcka i din fjärrvärmecentral som bör åtgärdas.

Upptäcker du grönt vatten på marken, ring Luleå Energi på 0920-26 44 00 så att vi kan utreda om det har skett en läcka i fjärrvärmesystemet.

Vi kan hjälpa dig!

Får du problem under garantitiden eller om du har tecknat serviceavtalet TryggVärme, kontakta Luleå Energi på 0920-26 44 00. Bor du i lägenhet och får grönt vatten i kranen så kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om fjärrvärmecentralen är gammal kan det vara mer lönsamt att byta hela fjärrvärmecentralen än delar av den. Vi på Luleå Energi kan hjälpa dig med bytet av din fjärrvärmecentral, läs mer om detta här.