Allmänna avtalsvillkor

Här har vi samlat våra avtalsvillkor för el, elnät och fjärrvärme. Nedan kan du läsa vad som gäller för just ditt avtal.

Villkoren mellan dig och Luleå Energi följer de allmänna avtalsvillkoren. De är framtagna av elbranschen tillsammans med Konsumentverket. Mer information om de allmänna avtalsvillkoren finns på Konsumentverkets hemsida.

Avtalsvillkor Elnät

NÄT 2012 K (rev) (lågspänning, konsument) (pdf)
NÄT 2012 N (rev) (lågspänning, näringsverksamhet) (pdf)
NÄT 2012 H (rev) (högspänning) (pdf)

Nätpriser

Nätpriser 2016 (pdf)
Nätpriser 2017 (pdf)

Avtalsvillkor Elhandel

EL 2012 K (försäljning av el till konsument) (pdf)
EL 2012 N (försäljning av el till näringsidkare) (pdf)
Särskilda villkor 2012 N (pdf)
Luleå Energis särskilda avtalsvillkor (pdf)

Kompletteringar till befintliga avtalsvillkor - gäller från 2015-07-01

EL 2012 K (rev) (försäljning av el till konsument) (pdf)
EL 2012 N (rev) (försäljning av el till näringsidkare) (pdf)

Avtalsvillkor Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor för enskilt bruk (pdf)
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare (pdf)