Allmänna avtalsvillkor

Här har vi samlat våra avtalsvillkor för el, elnät och fjärrvärme. Nedan kan du läsa vad som gäller för just ditt avtal.

Villkoren mellan dig och Luleå Energi följer de allmänna avtalsvillkoren. De är framtagna av elbranschen tillsammans med Konsumentverket. Mer information om de allmänna avtalsvillkoren finns på Konsumentverkets hemsida.

Personuppgiftsbestämmelsen i villkoren har upphävts och ersatts av nya dataskyddsförordningen

EL 2012 N (rev) och NÄT 2002 N (rev) har den 24 april 2018 uppdaterats genom att personuppgiftsbestämmelsen i villkoren punkt 1,4 har upphävts i nedanstående Avtalsvillkor.

Konsumentvillkoren kommer att uppdateras på motsvarande sätt, men då även ytterligare en ändring avseende skriftlig accept kommer att förhandlas med Konsumentverket dröjer den uppdateringen något.

Avtalsvillkor Elnät

NÄT 2012 N (rev) (lågspänning, näringsverksamhet) (pdf)
NÄT 2012 H (rev) (högspänning) (pdf)
NÄT 2012 K (rev 2) (lågspänning, konsument) (pdf)

Nätpriser

Nätpriser 2018 (pdf)

Nätpriset 2019 (pdf)

Avtalsvillkor Elhandel

EL 2012 K (rev) (försäljning av el till konsument) (pdf)
EL 2012 N (rev) (försäljning av el till näringsidkare) (pdf)
Särskilda villkor anvisningsleverantör för konsument 2012 K (rev2) (pdf)
Särskilda villkor anvisningsleverantör för näringsidkare 2012 N (rev) (pdf)
Luleå Energis särskilda avtalsvillkor (pdf)
EL 2012 K (rev 2) (försäljning av el till konsument) (pdf)

Avtalsvillkor Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare (pdf)
Allmänna avtalsvillkor för enskilt bruk (pdf)