Information om dina rättigheter

Luleå Energi vill att du som kund är nöjd med oss och våra tjänster, därför får du gärna vända dig till vår Kundservice om vi inte uppfyller dina förväntningar eller om du har några klagomål.

Är det något du vill framföra till oss som du inte är nöjd med kan du mejla till: klagomal@luleaenergi.se. Där tas klagomålen emot och vidarebefordras till ansvariga inom Luleå Energi.

Läs mer om konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen (pdf).

Här kan du läsa alla våra avtalsvillkor.

Om du vill ta ditt ärende vidare kan du vända dig till:

Luleå Kommuns Konsumentvägledare:
Telefon: 0920-45 35 02, expedition
Mejl: konsument@lulea.se

Konsumenternas energimarknadsbyrå:
Telefon: 08-522 789 50
Hemsida: http://www.energimarknadsbyran.se/

Allmänna Reklamationsnämnden:
Telefon: 08-508 860 00
Hemsida: www.arn.se

Energimarknadsinspektionen – prövar villkor och pris för anslutning till elnätet:
Telefon: 016-16 27 00
Hemsida: www.ei.se

Oberoende användarrådgivning

Luleå Kommuns Energi- och Klimatrådgivare:
Telefon: 0920-45 40 47
Mejl: energiradgivning@lulea.se

Ångerrätt

Konsumentverkets blankett för ångerrätt kan du ladda ner här.

Tveka aldrig att kontakta ditt elhandelsföretag och elnätsföretag med dina frågor och synpunkter. Då hjälper du branschen att bli bättre!