Pågående projekt

Ombyggnation centrala Luleå

Karta över områden som berörs av ombyggnationen

Under sommaren kommer Luleå Energi i samarbete med BDX att göra underhållsarbete i fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De gamla huvudledningarna i Stationsgatan kommer att bytas ut mot nya i Sandviksgatan för att även i framtiden kunna säkra en trygg fjärrvärmeleverans. I samband med jobbet passar Luleå Energi Elnät och Lunet också på att bygga ut sin infrastruktur.

Arbetet startar vecka 20 i korsningen Kyrkogatan/Sandviksgatan. I samband med att Bergnäsbron stängs vecka 29-31 kommer vi att utföra delen som är i trottoaren utanför Sandviksgatan 25-31D. Allt beräknas vara återställt och klart i månadsskiftet september/oktober.

Boende i området ska inte märka av någon skillnad i värme- eller elleverans. Vi ber om överseende med olägenheter som arbetet kommer att medföra, damm, buller, omledning av gång- och cykeltrafik, tillfälligt avstängda parkeringsplatser begränsad framkomlighet med mera.

Kom och träffa oss:

På fredag den 25/5 finns vi på plats med vårt popup-tält mellan kl 12.00-14.00 för att svara på frågor om sommarens arbete. Kom förbi och prata med oss i korsningen Sandviksgatan/Rådstugatan.