Pågående projekt

Ombyggnation Örnäset

Ombyggnation Örnäset Vinter/vår 2019De nya ledningarna kommer att förläggas enligt de röda linjerna.

Under vintern och våren 2019 kommer Luleå Energi att byta ut delar av befintlig huvudledning på Örnäset i Luleå för att även i framtiden säkra en trygg fjärrvärmeleverans.

Under vintern kommer de nya ledningarna att byggas för att till vår/sommar ta de gamla ur drift och koppla in de nya. Värmeleveransen ska inte att påverkas för dig som är boende i området men vi ber om överseende med eventuella olägenheter som arbetet kan medföra.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via vår Kundservice på tel: 0920-26 44 00.

Uppdatering v 3.

Just nu är vi vid kraftledningen på grönytan bakom Justerleden. Efter detta kommer via att fortsätta mot Örnäsvägen för att sedan bygga upp mot Hertsövägen/Rödkallensväg.