Pågående projekt

 

Ombyggnation av fjärrvärmeledningar i Luleå
För att även i framtiden kunna garantera en säker och trygg värmeleverans till dig som kund förnyar vi vårt fjärrvärmenät. Genom att byta ut gamla ledningar får vi bättre kontroll och övervakning i nätet.  Här kan du läsa mer om de projekt som pågår eller som vi planerar under den närmaste tiden.