Storgatan - sommaren 2019

Karta över storgatan med de olika etapperna utmarkerade.

Under sommaren kommer Luleå Energi att förnya delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De 45 år gamla huvudledningarna längs Storgatan 46-52 kommer att bytas ut mot nya ledningar för att vi även i framtiden kunna säkra en trygg fjärrvärmeleverans till dig som kund. 

Nu pågår arbete med den sista etappen (röd markering).
Återställning och öppnande av gatan beräknas till den 13 september.