Storgatan - sommaren 2019

Karta över ombyggnation av fjärrvärmeledningar på Storgatan i Luleå.

Under sommaren kommer Luleå Energi att förnya delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De 45 år gamla huvudledningarna längs Storgatan 46-52 kommer att bytas ut mot nya ledningar för att vi även i framtiden kunna säkra en trygg fjärrvärmeleverans till dig som kund. 

Arbetet med etapp 1 (blå markering) startar vecka 19 i korsningen Kungsgatan/Storgatan. Kungsgatan kommer därmed att stängas för genomfart under veckorna 19-22. Etapp 2 (röd markering), Storgatan 48-52, startar vecka 23 och kommer då att stängas för biltrafik. Trottoarerna kommer att vara tillgängliga under hela perioden. Allt beräknas vara återställt och klart under september 2019. Vi beklagar de olägenheter som arbetet kommer att medföra i form av damm och buller. Vi leder om biltrafiken, vilket innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad och att parkeringsplatser inom området stängs av.

Du som bor eller har din verksamhet i området kommer vi att kontakta så att du har all den information du behöver.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss via vår Kundservice på e-post: kundservice@luleaenergi.se eller telefon: 0920-26 44 00.