Storgatan - sommaren 2019

Karta över storgatan med de olika etapperna utmarkerade.

Under sommaren kommer Luleå Energi att förnya delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De 45 år gamla huvudledningarna längs Storgatan 46-52 kommer att bytas ut mot nya ledningar för att vi även i framtiden kunna säkra en trygg fjärrvärmeleverans till dig som kund. 

Arbetet med första delen (blå markering) startar vecka 19 i korsningen Kungsgatan/Storgatan. Kungsgatan kommer därmed att stängas för genomfart under veckorna 19-22. Därefter stängs Storgatan av för genomfart i två etapper:

  • Etapp 1: Grön markering, vecka 23-26
  • Etapp 2: Röd markering, vecka 27-29

Gatan fylls upp till marknivå innan avspärrningarna tas bort.
Vi kommer också att använda en ny form av avspärrning som vi hoppas ska bidra till att minska damm som vi vet är en utmaning. Trottoarerna kommer att vara tillgängliga under hela perioden, men parkeringsplatser inom området kommer vara avstängda.

Återställning

Från vecka 30-38 kommer det södra körfältet (den sida där bland annat Hemmakväll och Odod Art ligger) att vara avspärrad för återställningsarbeten av ytskikt (asfalt, plattor mm). Det andra körfältet kommer emellertid vara öppet för trafik.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss via vår Kundservice på e-post: kundservice@luleaenergi.se eller telefon: 0920-26 44 00.  

Uppdatering 12/6: 

Just nu pågår arbeten med etapp 3 (grön markering) för fullt. Kungsgatan är nu öppnad för biltrafik men det har uppstått en försening med etapp 1 (blå markering, del av Storgatan). BDX beräknar vara klara och ta bort avspärrningarna tidigastden  1/7.