Örnäset - sommaren 2019

Karta över ombyggnation Örnäset 2019
De nya ledningarna kommer att förläggas enligt de röda linjerna.

Under sommaren 2019 kommer Luleå Energi att byta ut delar av befintlig huvudledning på Örnäset i Luleå för att även i framtiden säkra en trygg fjärrvärmeleverans.

Under vintern kommer de nya ledningarna att byggas för att till våren/sommaren ta de gamla ur drift och koppla in de nya. Värmeleveransen ska inte att påverkas för dig som är boende i området men vi ber om överseende med eventuella olägenheter som arbetet kan medföra.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via vår Kundservice på tel: 0920-26 44 00.

Uppdatering 27/6

Nu är alla nya huvudledningar inkopplade och det kommer därmed inte att vara några fler planerade avstängningar. Nu pågår arbete med återfyllning och återställning av det som är uppschaktat.