Örnäset - sommaren 2019

Karta över ombyggnation Örnäset 2019
De nya ledningarna kommer att förläggas enligt de röda linjerna.

Under sommaren 2019 kommer Luleå Energi att byta ut delar av befintlig huvudledning på Örnäset i Luleå för att även i framtiden säkra en trygg fjärrvärmeleverans.

Under vintern kommer de nya ledningarna att byggas för att till våren/sommaren ta de gamla ur drift och koppla in de nya. Värmeleveransen ska inte att påverkas för dig som är boende i området men vi ber om överseende med eventuella olägenheter som arbetet kan medföra.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via vår Kundservice på tel: 0920-26 44 00.

Uppdatering 12/6

Just nu pågår arbeten med att förbereda för de slutgiltiga inkopplingarna av huvudledningarna. inkopplingarna kommer att ske vid två olika tillfällen.

Inkoppling 1:
Måndag den 17/6 kl 21.00 - tisdag 18/6 kl 24.00 vid Svebo möbler, infarten Örnäsets kyrkogård och på Jägarstigen vid gång/cykeltunneln under Hertsövägen.  

Områden som berörs av inkoplingen: 
Delar av Lövskatan och Bredviken, Örnäset kommer helt att vara utan fjärrvärme under den angivna tiden.
Hertsön, Lerbäcken och Kronan kommer vi att försörja med mobil panncentral. Denna kommer att anslutas på Midvinterstigen. Förberedelser för detta pågår. 

Berörda kunder har fått information hemskickat. 

Inkoppling 2: 
Onsdag den 26/6 kl 11.00-24.00 vid Örnäsvägen (mitt emot Shell på Örnäsvägen).

Områden som berörs av inkopplingen: 

Lulsundet, Skurholmen, delar av Kronan och Bredviken kommer helt att vara utan fjärrvärme under den angivna tiden. 

Berörda kunder har fått information hemskickat. 

Efter den sista inkopplingen den 26/6 kommer arbete med återställning av markytor att fortlöpa. Detta beräknas vara helt färdigt under hösten.