Förnyelse av fjärrvärmenätet i centrala Luleå

Karta över Luleå Energis fjärrvärmearbeten sommaren 2020 i centrala Luleå

Under sommaren kommer Luleå Energi att förnya delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De drygt 45 år gamla huvudledningarna längs Storgatan 17 till Tullgatan/Skeppsbrogatan behöver bytas ut mot nya. Det här gör vi för att även i framtiden kunna säkra en trygg fjärrvärmeleverans. I samband med omläggningen kommer vi även att göra nya elmatningar och anslutningar av fjärrkyla. Vi kontaktar dig som bor eller verkar i området för att du ska få den information du behöver.

Arbetet kommer att pågå under sommaren med start v. 19 och genomföras i etapper. Detta innebär att du inte kommer att beröras under hela projekttiden. Trottoarer kommer vara öppna längs Storgatan under hela projektet och arbetet skärmas av med så kallade soundgards som reducerar både damm och buller.

Vi arbetar just nu, tillsammans med Luleå kommun och våra entreprenörer, med att ta fram planer för att projektet ska innebära så lite besvär som möjligt för dig. Den preliminära tidplanen ser ut på följande sätt:

  • Etapp 1: start vecka 19 till mitten på juni.
  • Etapp 2: mitten på juni till mitten på juli. Rådstugatan kommer enbart vara avstängd för trafik under tre dagar.
  • Etapp 3: mitten på juli till oktober. Denna etapp kommer eventuellt delas upp i två etapper.

Uppdatering 2020-07-07

Fredag den 10/7 kl 21.00 kommer Rådstugatan att stängas för trafik. Vägen öppnar åter på måndag kväll den 13/7 kl 21.00.