Vanliga frågor

Varför ser Mina sidor inte ut som tidigare?

Vi har uppgraderat Mina Sidor till en nyare version för att det ska vara enklare och mer användarvänligt för dig som kund.

Hur tecknar jag om mitt elavtal?

Under fliken avtalserbjudande hittar du dina avtalsalternativ. Välj vilket avtal som passar dig.

Hur hittar jag min faktura?

I menyn fakturor hittar du dina fakturor direkt när de är producerade hos oss. Du behöver inte vänta tills fakturan dyker upp i brevlådan.

Vad är nytt i den nya versionen?

Den nya versionen är anpassad för att fungera i telefon, surfplatta och dator. I den nya versionen finns även möjlighet att logga in med mobilt BankID.

Jag har fått ett kravbrev trots att jag har betalat fakturan - varför då?

Kontrollera att du angett rätt OCR-nummer och belopp på din inbetalning – båda uppgifterna finns på det förtryckta inbetalningskortet. Du kan även ta kontakt med oss.

Kan jag på något sätt jämna ut mina kostnader trots att mina fakturor är ojämnt stora?

Ett tips kan vara att du avsätter en fast summa pengar för alla räkningar på ett bankkonto (ex. servicekonto) varje månad.

Min faktura är en återbetalning. Hur återfår jag pengarna?

Du får ett utbetalningskort med posten. Om det finns önskemål att vi ska sätta in pengarna på ditt konto, meddelar du oss ditt kontonummer. Är du ansluten via autogiro sätts pengarna in på ditt konto.

Jag ser ingen specifikation på min faktura?

Vi använder både fram- och baksidan av fakturapapperet för specifikationen. Tycker du att innehållet på din faktura verkar väl kortfattat, kom ihåg att även titta på baksidan.

Kan jag betala med plus- eller bankgiro?

Du kan välja att betala fakturan med plus- eller bankgiro. Kontakta Kundservice om du vill ändra betalsätt eller logga in på Mina sidor och gör ändringen själv.
PG 477 02 01-4
BG 473-1600

Jag har e-faktura. Är det någon skillnad jämfört med pappersfakturan?

Nej, den elektroniska fakturan är identisk med pappersfakturan och -specifikationen, dvs. den innehåller all information.

Hur fungerar det med e-faktura?

Vi skickar fakturan elektroniskt direkt till din internetbank, ett enkelt och miljövänligt sätt. Om du är intresserad av e-faktura, anmäl det till din internetbank och följ instruktionerna. För att kunna ansluta dig till tjänsten måste du vara fakturamottagare och kund hos Luleå Energi AB.

Anmäl e-faktura hos din bank:

Jag har ansökt om autogiro. Kommer min senaste faktura att dras via autogiro?

Nej, om fakturan är utskriven med en inbetalningsavi måste du betala med den. När autogiromedgivandet är klart framgår det på fakturan att beloppet kommer att dras från ditt konto.

Hur gör jag när jag vill betala via autogiro?

Med autogiro dras fakturabeloppet automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Ett bekvämt sätt att betala och du behöver inte vara orolig för att missa någon betalning.

Vill du betala med autogiro kan du göra en anmälan i din internetbank, fylla i blanketten (pdf) eller ringa oss så skickar vi dig en blankett.

Hur är fjärrvärmefakturan uppdelad?

  • Fast avgift - kostnad för fjärrvärmeleveransen
  • Energiavgift - kostnad för den energimängd man förbrukar
  • Flödesavgift - kostnad för den mängd fjärrvärmevatten som passeras genom värmeväxlaren

Kan jag behålla Luleå Energi som elleverantör när jag flyttar?

Det går hur bra som helst oavsett var du flyttar i Sverige. Kontakta oss bara före inflyttningsdagen. Regelverket säger att vi ska meddela din nya nätägare (om du flyttar till ett nytt nätområde) att du även i fortsättningen vill vara kund hos Luleå Energi.

Hur gör jag om jag ska flytta in eller ut?

Anmäl din flytt till oss i god tid, 30 dagar innan du flyttar. Flyttar du inom Luleå kommun gör du din flytt på Mina sidor. Ska du flytta till Luleå kommun kan du enkelt anmäla din flytt via vårt flyttformulär.

Vad händer när mitt elavtal löper ut?

I god tid innan ditt nuvarande avtal löper ut, skickar vi dig ett nytt avtalsförslag med aktuella priser. Du är välkommen att kontakta oss för diskussion och rådgivning när som helst.

Hur mycket betalar jag om jag inte tecknar elavtal?

Om du inte gjort ett aktivt val av elavtal får du vårt Månadspris. Det är ett rörligt elpris som följer utvecklingen på elmarknaden månadsvis. Månadspriset består av Luleå Energis inköpspris på Nord Pools spotmarknad med ett påslag på 13,5 öre/kWh inkl. moms (10,8 öre/kWh exklusive moms) och en fast månadsavgift på 30 kr/månad inklusive moms.

Du som har ett löpande månadspris kommer fortfarande att betala lite mer för din el än de som aktivt väljer att teckna avtal. Därför uppmanar vi alla kunder att kontakta oss och göra ett aktivt val. Löpande månadspris har ingen bindningstid och du kan därför lätt byta.

Vad är energiskatt?

Det är en konsumtionsskatt som går till statskassan.

Vad innebär elcertifikat?

Elcertifikat är ett sorts "bevis" på att man använder förnybar (miljövänlig) el. Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syfte att öka den förnyelsebara elproduktionen.

Systemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten. En megawattimme el från förnyelsebara energikällor ger ett certifikat. Elleverantörerna är sedan skyldiga att köpa in en viss andel elcertifikat beroende på hur stor deras totala elförsäljning är.

Om en elleverantör till exempel säljer 1 000 megawattimmar el och kvoten för året ligger på 15 procent, måste leverantören köpa in 150 elcertifikat. Detta kallas för kvotplikten.

När på året är det lägst elpris?

Det går inte att säga, elpriset följer priserna på elbörsen Nord Pool.

Kan jag byta elhandelsföretag?

Ja, det kan du. Priset du betalar för din el består av tre delar: fast avgift, energipris och skatter. Energiprisdelen är konkurrensutsatt och ger dig möjligheten att byta elhandelsföretag.
Du kan alltså byta elhandelsföretag, men inte nätbolag. Väljer du ett annat elhandelsföretag än Luleå Energi får du i fortsättningen två fakturor: en från ditt nya elhandelsföretag och en från ditt nätbolag (Luleå Energi).

Observera att du är skyldig att kontrollera så att du inte har ett giltigt elavtal med ditt nuvarande elhandelsföretag. Tecknar du fler än ett avtal kan du bli skyldig till avtalsbrott.

Hur gör jag när jag vill teckna elavtal med Luleå Energi?

Teckna avtal här på webben eller ring vår kundservice så hjälper vi dig. Telefon 0920-26 44 00.

Hur mycket fjärrvärme använder jag och vad kostar det?

Dessa uppgifter finns på Mina Sidor samt på din fjärrvärmefaktura.

Hur ofta kommer fakturan?

Fjärrvärme faktureras varje månad och vi fakturerar den faktiska förbrukningen.

Vilken service och garanti får jag?

Du får två års garanti på material och fem år på arbete. När garantitiden på fjärrvärmecentralen har gått ut kan man teckna serviceavtalet TryggVärme.

Fjärrvärme – vem äger och ansvarar för vad?

Du som är kund äger och ansvarar för undercentralen plus ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.

Kan jag gräva var som helst på tomten?

I marken ligger många el-, fiber- och fjärrvärmeledningar så innan du börjar gräva är det viktigt att beställa kabelanvisning. Det gör du själv på www.ledningskollen.se

Hur gör jag för att fälla träd vid en elledning?

Om du ska fälla träd nära en elledning kan vi bevaka och vara behjälpliga så att trädet fälls på ett säkert sätt. Kontakta gärna vår Kundservice på telefon 0920- 26 44 44.

Ska jag lämna mätarställning?

Nu har alla i Luleå fjärravlästa mätare och du behöver inte längre lämna in din mätarställning.

Kan jag ändra storlek på min mätarsäkring?

Om du vill byta till större eller mindre mätarsäkring skall behörig elinstallatör anlitas. Vilken storlek du behöver på din säkring beror bland annat på:

  • hur energikrävande apparater du har
  • storleken på din elanvändning
  • hur din elanvändning fördelar sig över tiden

Hur gör jag om jag behöver en ny eller vill ändra befintlig anslutning till ett hus?

Anlita i god tid en behörig elinstallatör. Elinstallatören gör en beställning via en föranmälan till oss med de uppgifter som vi behöver.

Får jag själv ansluta min elproduktionsanläggning?

Nej, det måste göras av en behörig elinstallatör efter tillstånd av Luleå Energi Elnät.

Vad krävs av min anläggning?

Anläggningen ska vara utrustad med över- och underspänningsskydd samt över- och underfrekvensskydd. Anläggningen måste automatiskt koppla från (stänga av elproduktionen) om spänningen från det anslutna elnätet försvinner.
Du måste anlita en behörig elektriker som anmäler och testar anläggningen enligt de föreskrifter som gäller.

Krävs det bygglov?

Kontrollera vad som gäller där du bor. Bygglov gällande produktionsanläggningar regleras både av nationell lagstiftning och lokala bestämmelser.

Vad kostar ett inmatningsabonnemang?

Har du ett säkringsabonnemang om högst 63 A och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt betalar du ingen avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om du under ett kalenderår har tagit ut mer el än du matat in på elnätet.

Behöver jag byta elmätare?

Ja, till en mätare som mäter både elen som produceras och konsumeras. Mätarbytet måste göras innan du startar din produktion. Din elinstallatör måste därför skicka in en föranmälan till oss så tidigt som möjligt. Bytet är enligt lag kostnadsfritt upp till 63 A. Men hos Luleå Energi tar vi inget extra betalt upp till 100 A för mätarbytet.

Vad kostar det att bli mikroproducent?

Du bekostar själv din produktionsanläggning och installationen av denna. Om du behöver en ny nätanslutning/förstärka den gamla tillkommer också en avgift.