Luleå Energi bidrar till kulturförändring inom hockeyn

Luleå Energi bidrar till kulturförändring inom hockeyn

Luleå Energi går nu in som en huvudpartner. Fokus har lagts på att skapa en kulturförändring, med extra stöd till unga tjejer.

Läs mer
Ny teknik ger smartare nät

Ny teknik ger smartare nät

Elnätet har fått digital hjärna och styrs av algoritmer och datorer. Genom den nya tekniken kan elnätsföretagen upptäcka fel innan de uppstår. 

Läs mer
Röjning

Röjning

Träd och grenar kan förorsaka strömavbrott när kontakt uppstår med våra strömförande ledningar. Därför röjer vi varje år växtlighet på våra ledningsgator.

Läs mer
Underhållsarbete i fjärrvärmenätet

Underhållsarbete i fjärrvärmenätet

Under denna tid kommer kunder i Svartöstan, Uddebo/Svartön och Lövskatan att försörjas med en mobil fjärrvärmecentral.

Läs mer
Elnätet besiktas med helikopter

Elnätet besiktas med helikopter

Med start fredag morgon den 8 juni kommer Luleå Energi Elnät att utföra flygbesiktning på i stort sett hela ledningsnätet. 

Läs mer
Höjd beredskap på grund av vädret

Höjd beredskap på grund av vädret

På grund av väderläget har Luleå Energi Elnät höjt sin beredskap. Starka vindar kan leda till att träd blåser omkull och orsakar strömavbrott.

Läs mer