Vilket elavtal ska jag välja?

Vilket elavtal ska jag välja?

Då den kalla våren har senarelagt snösmältning och vårflod så har vi ännu inte sett någon prisdipp på det rörliga elpriset (BörsEl).

Läs mer
Fjärrvärme Björkskatan

Fjärrvärme Björkskatan

Luleå Energi AB byter ut och förnyar ledningar på fjärrvärmenätet mellan måndag den 22/5 kl 08.00 till onsdag 24/5 kl 06.00.

Läs mer
Luleå fordonsmarknad

Luleå fordonsmarknad

Träffa oss på Luleå Fordonsmarknad & Bilsalong den 20 maj. Lördagsnöje för hela familjen!

Läs mer
Fortsatt låga elnätsavgifter

Fortsatt låga elnätsavgifter

Årets avgiftsundersökning Nils Holgersson visar att Luleå Energi Elnät har det tredje lägsta elnätspriset i Sverige.

Läs mer
Solcellsseminarium

Solcellsseminarium

Under tisdagen var det solcellsseminarium hos Luleå Energi. Ungefär 100 privatpersoner var på plats.

Läs mer
Års- och hållbarhetsredovisning

Års- och hållbarhetsredovisning

Nu är Luleå Energis års- och hållbarhetsredovisning för 2016 här.

Läs mer