SKI genomför kundundersökning

SKI genomför kundundersökning

Just nu pågår en kundundersökning från SKI (Svenskt Kvalitetsindex), där bland annat Luleå Energi ingår.

Läs mer
Sökes: Elmontör

Sökes: Elmontör

Som elmontör arbetar du med nybyggnation och drift och underhåll av eldistributionsanläggningar 0,4-52 kV. Du utför kabel- och ställverksarbeten, ledningsförläggning, stolp- och mastarbeten.

Läs mer
Sökes: Fibertekniker till Fjärrkommunikation

Sökes: Fibertekniker till Fjärrkommunikation

Som fibertekniker arbetar du med nybyggnation, drift och underhåll av anläggningar för fiberoptiska nät samt felsökning och felavhjälpning.

Läs mer
Sökes: Gruppchef Fjärrkommunikation

Sökes: Gruppchef Fjärrkommunikation

Du kommer att ansvara för en grupp optotekniker som i huvudsak arbetar med om- och tillbyggnader av Lunets stadsnät samt med Luleå Energis interna fjärrkommunikation.

Läs mer
Få elkoll på din spelkonsol

Få elkoll på din spelkonsol

Många tror att tv:n behöver mer el eftersom den är större, men oftast är det tvärtom- att spelkonsolen drar mest.

Läs mer
Fjärrvärmeavbrott på Bergviken/ Skutviken

Fjärrvärmeavbrott på Bergviken/ Skutviken

Luleå Energi har upptäckt en skada på en av huvudledningarna för fjärrvärme i anslutning till Coop Arena.

Läs mer