Klimatneutralt på flygplatsen

Klimatneutralt på flygplatsen

Swedavia ville ha klimatneutral leverans av fjärrvärme. Och Luleå Energi landade uppdraget.

Läs mer
Jonny valde TryggVärme

Jonny valde TryggVärme

Jonny Isaksson kunde teckna serviceavtalet TryggVärme istället för att köpa en ny fjärrvärmecentral.

Läs mer
Ny station ger säkrare elleveranser

Ny station ger säkrare elleveranser

Under hösten kommer Luleå Energis nya station på Porsödalen att tas i drift.

Läs mer
Kom och träffa oss på Höstmässan

Kom och träffa oss på Höstmässan

Vi är elbolaget som vill göra norrbottningarna ännu nöjdare. Träffa oss mellan 31 oktober och 2 november.

Läs mer
Fiskgjuse byggde bo i elstolpe

Fiskgjuse byggde bo i elstolpe

På en myr i Råneåtrakten står en ensam elstolpe, som i närmare 20 år utgjort boplats till fiskgjusar. Även denna sommar häckade ett par i stolpen, som rests enkom för detta ändamål.

Läs mer
Sökes: Ekonom med controllerinriktning

Sökes: Ekonom med controllerinriktning

Ekonomiavdelningen ansvarar för den ekonomiska uppföljningen i koncernen, säkerställer den interna kontrollen och utvecklar den ekonomiska styrningen. Vi söker nu en resurs som vill förstärka vårt lag.

Läs mer