Nyheter

Nu ger vi en boost till det lokala föreningslivet!

Många drabbas hårt på olika sätt av Coronapandemin och har svårt att överleva när förutsättningarna för den ordinarie verksamheten förändras. I samhället är engagemanget hos de som lägger otaliga ideella timmar på att skapa en meningsfull fritid för våra yngsta barn, för ungdomar på väg in i vuxenvärlden samt för vuxna och äldre genom att skapa mötesplatser inom föreningslivet, något av det viktigaste vi har. I såväl små som stora sammanhang skapar det här arbetet kittet i samhället och spelar en avgörande roll för både individer och kommunen i stort och det vill vi behålla i framtiden. Därför vill Luleå Energi ge extra kraft till föreningslivet som arbetar på gräsrotsnivå – två miljoner kronor som går direkt till kultur och idrott.

Läs mer och ansök om stöd.