Nyheter

Fjärrvärmeavbrott på Bergviken/ Skutviken

Luleå Energi har upptäckt en skada på en av huvudledningarna för fjärrvärme i anslutning till Coop Arena. Reparationsarbeten kommer att starta måndag den 15 september kl 08.00.

Beroende på skadans omfattning kan arbetena ta lång tid och fjärrvärmeleveranserna kan komma att vara avbrutna i 24 timmar. Detta innebär att värme- och tappvarmvatten ej finns tillgängligt under avbrottet.

Besök sidan Driftinformation för kontinuerlig uppdaterad information.

Vi ber om överseende för de besvär som detta orsakar.

För närmare upplysning kontakta Luleå Energi AB, tel: 0920-26 44 00.

/Luleå Energi
Fjärrvärme