Nyheter

Gruppchef till Regionnät

I samband med generationsväxling söker Luleå Energi Elnät AB en gruppchef till Drift och Underhåll Regionnät.

Som gruppchef har du verksamhetsansvar för Regionnätet vilket omfattar Luleå Energis 40- och 130 kVs ledningsnät med tillhörande mottagnings- och fördelningsstationer samt ansvar för vår driftcentral. Det innebär att du leder en grupp bestående av ingenjörer och tekniker inom drift och underhåll. Du ansvarar varje månad för uppföljning och rapportering till avdelningschefen gällande kvalité, tidplaner och ekonomi.

Rollen innebär ett driv för införande av ny teknik, likväl som ständiga verksamhetsförbättringar avseende arbetsuppgifter, arbetsflöden och resursplanering. En stor del av ditt arbete innebär att du utvecklar och coachar dina medarbetare genom att följa upp och återkoppla arbetsresultat, både på daglig basis och genom kontinuerligt arbete genom medarbetarsamtal samt arbetsplatsträffar.

Du säkerställer att arbetet utförs med hög effektivitet och god kvalité, vilket innebär att du arbetar med att ta fram och följer upp års- och flerårsplaner. Du ansvarar även för att skapa redundans inom arbetsgruppen.

Som person är du en stabil och tydlig ledare med god kommunikationsförmåga. Du verkar för att utveckla och upprätthålla gott samarbetsklimat inom din arbetsgrupp likväl som mot övriga avdelningar.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett stort engagemang för dina arbetsuppgifter och trivs i rollen att utveckla medarbetare och verksamhet.

Du är underställd avdelningschefen och ingår i ledningsgruppen för Drift och Underhåll.

Önskvärt om du har en ingenjörsutbildning på högskolenivå, gärna inom Elkraft, samt att du har varit chef i några år. Det är meriterande om du arbetat med eldistributionsnät tidigare och har erfarenhet av drift och underhåll av regionnät, men även erfarenhet från annan verksamhet inom el- och automationsteknik är gångbar.

Ytterligare information om tjänsten lämnas av Chef för Drift och Underhåll, Christer Holmberg, telefon 0920-26 44 90. Ansökan med personligt brev och cv skickas till personal@luleaenergi.se senast den 18 mars 2018

Fackliga företrädare når du via företagets växel 0920-26 44 00. Luleå Energi har valt kanaler för denna rekrytering och undanber alla samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Välkommen med din ansökan!