Nyheter

Information om söndagens strömavbrott

Det omfattande strömavbrottet som drabbade stora delar av Luleå under söndagen berodde på att en spänningstransformator i Lerbäckens fördelningsstation gick sönder, sannolikt på grund av en tidigare åskskada som var okänd för oss.

På grund av denna skada uppstod en brand, som relativt snabbt kom under kontroll. Detta innebar dock att hela fördelningsstationen automatiskt togs ur bruk.

Det stora strömavbrottet inträffade kl. 10.35 på söndagen och innebar att cirka 15 000 kunder blev strömlösa. De områden som drabbades var delar av centrala Luleå, Hertsön, Lövskatan, skärgården, Lulsundet och Björkskatan. Strömavbrottet innebar också att vissa störningar i fjärrvärmeleveransen uppstod. Även Lunets bredbandsverksamhet påverkades, vilket drabbade cirka 6 000 kunder som har bredband via Lunet.

Under avbrottstiden arbetade Luleå Energis personal med att förse de strömlösa delarna av stan med ström via andra ledningar. Cirka kl. 13.45 fick alla kunder tillbaka elektriciteten. Även varmvattnet och bredbandsleveranserna skulle då fungera som normalt.

Även om fjärrvärmeleveranserna är helt normala så kan det på grund av de tidigare störningarna finnas så kallade "kallproppar" i fjärrvärmesystemet. Dessa kommer dock att försvinna.

/Luleå Energi