Nyheter

Miljö- och hållbarhetsingenjör

Miljö- och hållbarhetsingenjör

Ingen av oss kan säkert greppa de utmaningar samhället står inför. En omställning på såväl global som lokal nivå. Energi, och hur vi använder den, är en av de viktigaste nycklarna för att samhället ska klara av många av framtidens utmaningar. För oss handlar det om att ställa om våra egna flöden, men också om att hjälpa våra kunder att ställa om deras – att använda rätt energi till rätt saker. Som energibolag har vi stora möjligheter att skapa verklig förändring och bidra till en positiv utveckling i regionen. Genom att samordna det lokala energisystemet med fjärrvärme, fjärrkyla, el och energitjänster, och nyttomaximera våra resurser, fortsätter vi att utveckla möjligheter för framtiden av en enkel anledning – den kommer snart.

Som miljö- och hållbarhetsingenjör är du ansvarig för att samordna det interna och externa miljöarbetet med koppling till våra miljömål. Du utvecklar rutiner, genomför miljörevisioner samt utbildning- och kommunikationsinsatser för området. Du stödjer miljömåls- och uppföljningsansvariga samt ansvarar för central rapportering för såväl intern- som extern redovisning. Du leder och deltar i utvecklingsprojekt med fokus på hållbarhetsperspektivet. Du ansvarar för att bevaka och informera om nyheter och förändringar i lag, samt tolkar lagar och föreskrifter inom området. Kontaktytorna är många och du blir koncernens representant i frågor mot berörda myndigheter.

Rollen innebär att du arbetar koncernövergripande med helhetsperspektiv för hållbarhet med tonvikt på miljö. Rollen är dynamisk och du växlar mellan strategiska och operativa uppgifter. Du agerar katalysator, samordnar, systematiserar och utvecklar vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom miljöområdet, eller annan utbildning vi finner likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete på strategisk nivå inom området. Du har en helhetsförståelse och ett genuint intresse för frågorna. Delar av vår verksamhet är prövningspliktig enligt miljöbalken och vi ser därför stora fördelar om du har erfarenhet av liknade arbete.

Meriterande är erfarenhet av arbete med att omvandla mål från Agenda 2030 till företagskonkreta mål med tyngdpunkt på energi och klimat, samt erfarenhet av hållbarhetsrapportering enligt något internationellt ramverk t.ex. GRI.

För att trivas hos oss och vara lyckosam i rollen tar du ditt arbete och din prestation på allvar, sätter prioritet på att uppnå mål och få arbetet utfört på ett strukturerat sätt. Du utvecklar effektiva och genomförbara lösningar på frågeställningar och problem, samt driver initiativ inom ramarna för arbetet. Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.

Ytterligare information om tjänsten lämnas av Katharina Frank, chef HR & Hållbarhet, på telefon 0920-26 44 04. Ansökan med personligt brev och CV skickas till personal@luleaenergi.se senast den 9 januari 2019.

Fackliga företrädare når du via företagets växel 0920-26 44 00. Luleå Energi har valt kanaler för denna rekrytering och undanber alla samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Välkommen med din ansökan!