Nyheter

Säkerhetssamordnare

Luleå Energi söker säkerhetssamordnare

Vi lever idag i ett komplext samhälle där utvecklingen innebär nya risker, många nya lagar och krav på robusthet och hållbarhet. Detta kräver i sin tur en betydligt högre kompetens än tidigare vad gäller säkerhetsarbete. Att utveckla och upprätthålla en säker miljö för anställda, byggnader, egendom och information är en viktig och nödvändig del i Luleå Energis kvalitetsarbete. Därför söker vi nu en säkerhetssamordnare.

Rollen är nyinrättad och du kommer inleda arbetet med att göra en övergripande säkerhetsanalys avseende informations-, personal-, och fysisk säkerhet, för att sedan lägga upp en plan för ett strukturerat och systematiskt koncernövergripande säkerhetsarbete.

Du stöttar linjen, samordnar och handlägger säkerhetsfrågor i ett brett spektrum. Du är delaktig i planering av krisövningar och säkerställer efterlevnad av föreskrifter, myndighetskrav, lagar och förordningar, är föredragande för ditt ansvarsområde i olika forum samt leder eller medverkar i säkerhetsrelaterade projekt.

Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning inom säkerhetsområdet. Du har flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet inom säkerhet, gärna från en större verksamhet/myndighet. Meriterande är erfarenhet av utredningar, risk- och sårbarhetsanalyser samt projektledning.

För att trivas hos oss och vara lyckosam i rollen tar du ditt arbete och din prestation på allvar, sätter prioritet på att uppnå mål och få arbetet utfört på ett strukturerat sätt. Du utvecklar effektiva och genomförbara lösningar på frågeställningar och problem, samt driver initiativ inom ramarna för arbetet. Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.

Ytterligare information om tjänsten lämnas av ekonomichef Vidar Langås på telefon 0920-26 44 54. Ansökan med personligt brev och CV skickas till personal@luleaenergi.se senast den 14 oktober 2018.

Alla briljanta människor som vill vara med och stärka vårt varumärke vill vi ha, oavsett vem du är eller varifrån du kommer.

Fackliga företrädare når du via företagets växel 0920-26 44 00. Luleå Energi har valt kanaler för denna rekrytering och undanber alla samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Välkommen med din ansökan!