Nyheter

Vi röjer under sommaren

Att vi får kraftig växtlighet i våra ledningsgator, där vi transporterar elström, kan innebära problem. Träd och grenar kan orsaka strömavbrott när kontakt uppstår med våra strömförande ledningar. Därför kommer vi på Luleå Energi Elnät att röja sly och kvistar under juni, juli, augusti och september.

Allt arbete syftar till att säkra elleveransen för våra kunder, oavsett väder eller tid på dygnet.

Dessa sträckor berörs (högspänning), röjs med maskin:

  • Skäret-Långviken (ca 57 km)
  • Gammelstad-Södra Sunderbyn, Bälinge-Talltjärn-Alviksträsk (ca 43 km)
  • Altersund-Sundom-Smedsbyn (ca 53 km)
  • Jämtön-Vitåfors (ca 37 km)

Dessa områden berörs (lågspänning), röjs för hand:

  • Bälinge-Alviksträsk-Avan (norra sidan av älven)
  • Skäret- Mockträsk
  • Sandön
  • Altersund-Smedsbyn-Ängesbyn-Brändön

Har du frågor, ring vår växel på 0920-26 44 00.

/Luleå Energi