Nyheter

Vilket elavtal ska jag välja?

Även om vi nu går in i en varmare period så kan vi inte överse risken att elpriserna kortsiktigt kan bli höga.

Då det inte råder några större prisskillnader mellan fasta och rörliga elpriser i nuläget så är det en smaksak om man vill prissäkra en längre period till nuvarande prisnivåer eller välja rörligt elpris. Det rörliga elpriset är dock mest väderstyrt så här kommer mängden nederbörd att styra prisutvecklingen framöver. Bra att veta är att oavsett vilket avtal du väljer så ingår alltid förnybar VattenEl från Luleälven.