Nyheter

Vilket elavtal ska jag välja?

Vi har sett ovanligt höga elpriser för kunder som har rörligt elpris (BörsEl). Då vi börjar komma in i en varmare årstid med mindre efterfrågan på el så borde det innebära en prisnedgång för rörligt elpris.

Vill du exakt veta ditt framtida elpris så ligger längre fasta elpriser närmare tillhands. Här märks vinterns prisuppgång inte lika mycket. Som vanligt så ingår förnybar VattenEl från Luleälven för dig som tecknar nytt elavtal som privatkund.