Nyheter

Vilket elavtal ska jag välja?

Vädret har styrt elmarknaden under lång tid och det mesta pekar på att framtida väder också kommer att vara en nyckelfaktor till hur elpriserna utvecklar sig framöver.

Vi går nu in i en period då stora delar av årsnederbörden brukar komma.
Får vi en blöt utveckling kommande månader så kan vi återigen få se sjunkande elpriser medan ett torrt scenario kan leda till pristoppar under vintern. Att prissäkra sin elanvändning nu kan därför vara ett gott skydd mot stigande elpriser längre fram.

För dig som idag har BörsEl eller fast avtal som löper ut i höst erbjuder vi VinterEl. Det är ett avtal som ger dig ett fast elpris under de kallaste månaderna och som sedan övergår till rörligt elpris (BörsEl) när vi kommer till våren.

/Luleå Energi Elhandel