Om Luleå Energi

Luleå Energi

Luleå Energi AB ägs av Luleå Kommunföretag AB. Det innebär att alla Luleåbor är delägare i Luleå Energi. Verksamheten har omkring 160 anställda och omsätter ca 1 000 mkr årligen. Vi har cirka 40 000 elnätskunder och cirka 10 000 fjärrvärmekunder.

Affärsområden


Elhandel

Luleåborna gillar Luleå Energi. Nästan 90 procent har valt att köpa el av oss och vår kundservice ligger i topp gällande kundnöjdhet.

Elnät
Vi äger och driver elnätet i Luleå och har som strategi att hålla bland Sveriges lägsta avgifter och hög leveranssäkerhet till kunderna.

Värme och kyla
Luleåborna har Sveriges billigaste fjärrvärme. Det är också en miljöriktig produkt med nära 100 procent anslutning där vi byggt ut fjärrvärmenätet. Fjärrkyla finns för närvarande tillgängligt för större fastigheter i centrum.

Bioenergi
Efterfrågan på förnybara energikällor växer. Pellets är ett affärsområde med stor potential i skenet av miljödebatten. Läs mer på bioenergilulea.se

Lunet
Snabb uppkoppling och fler tjänster blir allt viktigare. Lunet levererar dagens och morgondagens bredbandstjänster.

Lukab
LuleKraft AB driver Luleås kraftvärmeverk som tar tillvara på befintlig processgas och producerar elkraft och fjärrvärme, utan extra utsläpp eller ökad påverkan på miljön.

Vår affärsidé

Erbjuder kunder energileveranser och kommunikationslösningar med god kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Vision

Luleå Energi ska vara ett nav i regionens energiomställning. 

Våra värderingar

Inom Luleå Energi-koncernen har vi våra värderingar - helhjärtat, framåtanda och tillsammans.