Historik

Energiverket

 

1896

Ursprungsåret för Luleå Energi. En ångmaskindriven generator togs i drift och de första lamporna tändes i Luleå Stad.

Slutet 1960-tal

Nuvarande Luleå kommun bildades och eldistributionsområden slogs samman.

1971

Luleå Energiverk AB bildades med Luleå kommun som 70-procentig ägare och Vattenfall som 30-procentig ägare. Första fjärrvärmeleverans.

1989

Företagsnamnet ändras till Luleå Energi AB.

1996

Omregleringen av elmarknaden påbörjas. Handel med el konkurrensutsattes och skiljdes åt från eldistributionsnätet juridiskt.

Dotterbolaget Luleå Energi Elnät bildas och svarar för att sköta eldistributrionsnätet och mäta elförbrukningen. Företaget ägs till 100 procent av Luleå Energi AB.

1997

Utbyggnaden av optofibernätet påbörjades under varumärket LuNet.

1998

Fabriken för produktion av biobränsle var klar. Drivs i dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB, som ägs av Luleå Energi AB till 91 procent och av SCA till 9 procent.

2006

Företaget startar undersökning om möjligheter till egen elproduktion.

2006

Kraftvärmesamarbetet tillsammans med SSAB beslutas fortsätta till år 2022.

2007

Lunet AB bildades i början av 2007 i och med en bolagisering av Luleå Energis bredbandsverksamhet. Bolaget är ett intressebolag som ägs sedan halvårsskiftet 2007 till lika delar av Luleå Energi AB och Lulebo AB.

2008

Nytt förråd och garage för Elnät Materialförsörjning byggs på Ytterviken. Delar av verksamheten Luleå Energi Elnät AB flyttade in i de nya lokalerna.

2009

Luleå Kommunföretag köper Vattenfalls andelar och blir ensam ägare av Luleå Energi AB.

2013

Koncernen flyttar in i nya lokaler på Porsödalen.

2014

Luleå Energi AB tar över Luleå Kommunföretags 50-procentiga aktieinnehav i Lukab (Lulekraft AB). Övriga 50 procent ägs av SSAB.