Luleå Energi som arbetsgivare

Luleå Energi

Luleå Energi är Norrbottens största energibolag med cirka 160 anställda i våra fyra bolag. Vi har en vision om att bli Luleås bästa arbetsgivare, en vision vi tror kan uppfyllas om vi möts i ledarskap och medarbetarskap samt har engagemang och rätt verktyg att arbeta med.

Vi levererar el, värme, kyla, pellets, bredband och energitjänster till kunder främst i Luleå och Norrbotten men även i resten av Sverige. Det betyder att vi hos oss har en variation av olika yrkeskategorier. Vi vill främja mångfalden och arbetar för en jämn könsfördelning av kvinnor och män. Vi ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Vi har en väl genomarbetad personalpolitik med strategiskt genomförda personalsamtal i form av medarbetarsamtal och uppföljningssamtal flera gånger per år.

Vi arbetar med policys och riktlinjer till stöd för våra medarbetare. Våra arbetsgrupper är små, vilket gör att vi arbetar nära varandra och våra chefer i familjär gemenskap.

Våra arbetsplatser är alkohol- och drogfria och vi satsar mycket på vår arbetsmiljö med fokus på säkerhet.