Luleå Energis uppförandekod för leverantörer

Luleå Energi vill säkerställa att alla produkter, tjänster och entreprenader ska tillverkas och utföras på ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Luleå Energis uppförandekod bygger på ett antal principer och klargör vad vi förväntar oss av våra leverantörer. 

Läs uppförandekoden i sin helhet.