Gå till navigering Gå till innehåll

Välkommen till Luleå Energi

Nav i regionens energiomställning

Med energifrågan i själva hjärtat av omställningen till ett hållbart samhälle är det en självklarhet för oss att också befinna oss i centrum. Genom samarbeten med forskning och akademi, privata bolag och andra offentliga aktörer är vi med och driver den utveckling som krävs varje dag. Vi vill att våra barn och unga ska kunna fortsätta drömma om en storslagen framtid på hemmaplan. Därför gör vi vår del för att skapa ett hållbart Luleå.

Mer om Luleå Energi

Ny prismodell för villakunder

Leab Likaiglasen 16X9
1 september 2021

Vår nya prismodell

Den 1 september införs en ny prismodell för alla villakunder, vilket innebär att alla fjärrvärmeanslutna kunder i Luleå har samma prismodell. Målsättningen är att vi gemensamt ska nyttja fjärrvärmen smartare, och att du som kund kan vara med och påverka dina kostnader. Nu kan du även räkna ut din  fjärrvärmekostnad med hjälp av vår nya tjänst.

Mer om nya prismodellen Räkna ut din fjärrvärmekostnad

Erbjudanden

Allt vi gör, varje dag, gör vi för att vi tror att samhället kan bli ännu bättre imorgon. Tillsammans med andra aktörer, myndigheter, beslutsfattare och våra kunder fortsätter vi att utveckla möjligheter för framtiden av en enkel anledning - den kommer snart.

Solpark Highres
Helia

Solkraftsparken

I Sunderbyn utanför Luleå har vi därför valt att testa solceller i stor skala genom att bygga en av världens nordligaste solkraftsparker. Parken består av ca 3 000 dubbelsidiga solcellspaneler vilka kan ta upp solenergi från både fram- och baksida.

Vår vardag

Vi är stolta över vårt ursprung och vill att såväl invånare som företag ska trivas och utvecklas i vår region. Därför utvecklar vi nya lösningar och investerar i vårt energisystem samtidigt som vi försöker bidra med idéer och projekt som kan göra Luleå än mer attraktivt. 

LEAB Feriejobb 21
Feriekonstprojektet 2021

Luleå 125 år gestaltat genom konst

Fler stationer runt om i Luleå har under sommaren fått en makeover av våra konstintresserade ungdomar som satt färg på stadens offentliga rum. I år kunde dessutom alla som ville vara med och påverka vilka stationer som skulle utsmyckas,
och inspirera till de motiv som sedan förverkligades.

Feriekonstprojektet

Leabmodell 8 Frilagd
Framtidens hållbara matförsörjning

Grönsaker odlade på fjärrvärmereturen

Att se över helheten i ett system är en av många viktiga vägar framåt för ett mer hållbart samhälle. Världen över har Coronakrisen väckt dialog kring hållbar matförsörjning. I Norrbotten arbetar flera projekt med att öka självförsörjande-graden i regionen, och nu hoppas Luleå Energi att deras nya projekt ska kunna inspirera till odling som kopplas på fjärrvärmereturen.

Läs mer om odling på fjärrvärmereturen

Fjärrvärme
Vi förbereder för framtiden

Temperatursänkning av fjärrvärmesystemet

Vi ser med spänning och förväntan på framtiden. En framtid där vi nu börjar förbereda oss inför den energiomställning som kommer att ske.

Vår värmeproduktion på Luleå Energi utgörs huvudsakligen av restvärme från stålindustrin. Stålindustrin står inför ett systemskifte, vilket för vår del kommer innebära förändrade värmeleveranser. Vi ser även möjligheter att tillvarata restvärme från fler befintliga industrier samt framtida nyetableringar. Gemensamt för dessa är att de fortsatt kommer ge stora mängder restvärme, men i form av lägre temperaturer än motsvarande värmeproduktion idag.

Läs mer