Gå till navigering Gå till innehåll

Karriär

Din drivkraft skapar vår energi

Vi söker medarbetare som delar våra värderingar, har en drivkraft att utveckla sig själva, arbetsgruppen och verksamheterna. Det är så vi tar oss mot vår vision: att vara ett nav i regionens energiomställning. 

Skapa en karriär tillsammans med oss

För 125 år sedan tändes den första elektriska gatlampan i Luleå och sedan dess har Luleå Energi varit en del av regionens utveckling. När världen ställer om till fossilfritt står energibranschen mitt i centrum. Hur vi producerar, transporterar, använder och lagrar energi på lokal nivå spelar en avgörande roll både nationellt och globalt. Nu tar vi sikte mot de kommande 125 åren och den omfattande energiomställning som pågår för att säkra tillgången till el, värme och andra energitjänster på ett hållbart sätt. 

Vi söker medarbetare som delar våra värderingar och har en drivkraft att utveckla sig själva, arbetsgruppen och verksamheterna. Vi ger dig verktygen och kompetensen att lyckas med det.

Webbild Header

Möt våra medarbetare

Säg Hej till våra fantastiska Luleå Energi:are! Vad gör de på dagarna? Vad driver dem att hela tiden bli bättre? Vad gillar de allra mest med sitt jobb och sin arbetsplats? Möt våra många fantastiska kollegor, inspireras och få en inblick i det viktiga arbete vi gör varje dag. För min, din och hela Luleås energi och framtid.

Möt våra medarbetare

Marko Lassheikki projektledare Värme & Kyla

Sveriges mest jämställda arbetsplats – så känns den

Luleå Energi har under många år arbetat med diskrimineringsfrågor ur ett helhetsperspektiv och genom det lyft begreppet Innanförskap. Vi tog ett snack med tre av våra medarbetare för att höra mer om hur likabehandlingsarbetet känns av, och hur det är att arbeta på Sveriges mest jämställda arbetsplats.  

Läs mer

Ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet

Ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet

Luleå Energi Chanser

Vi erbjuder dig en chans att komma och hälsa på oss som tillfällig gäst. Vare sig det är för examensarbete, prao eller studiebesök. Luleå Energi Chanser handlar även om olika former av praktik – antingen för att ta första klivet in på svensk arbetsmarknad eller för arbetsträning efter långvarig frånvaro från arbete. Ta chansen att skapa kontakt, bygga ditt nätverk och öppna upp för ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet.

Luleå Energi Chanser

Fördelar att arbeta med oss

På jobbet

Kompetensutveckling Grey

Kompetensutveckling

Vi befinner oss i en levande bransch där det händer mycket på kort tid. Därför är det viktigt och nödvändigt att ständigt utveckla vår kompetens för att möta framtiden.

Likabehandling Grey

Likabehandling

Alla är olika, och olika är bra. Vi söker briljanta människor som delar våra värderingar och vill vara med att stärka vårt varumärke, oavsett vem du är eller varifrån du kommer.

Hälsa Friskvård Grey

Hälsa och friskvård

En god arbetsmiljö bidrar till friska medarbetare. Med friskvårdstid och bidrag, tillgång till gym och massage vill vi skapa förutsättningar för din goda hälsa.

Symbol Hallbart Arbetsliv Grey

Hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv förutsätter en god arbetsmiljö. I arbetsmiljöarbetet är de förebyggande insatserna viktigast. Ett välfungerande arbetsmiljöarbete minskar riskerna för olyckor och ohälsa och möjliggör ett längre och mer produktivt arbetsliv.

Samverkan Grey

Samverkan

En väl fungerande samverkan gör verksamheten bättre rustad att möta framtidens utmaningar. Vi värdesätter den gemensamma dialogen mellan chefer, medarbetare, fackliga förtroendevalda och skyddsombud i våra olika samverkansmöten.

Miljö Grey

Miljö

För oss är det självklart att miljöfrågor ligger högt på agendan. Genom att bl.a. producera och distribuera energi med god miljöhänsyn men också att bidra med framtidens energilösningar.

Medarbetarna är Luleå Energi

Vi säljer energi, men det våra kunder köper är funktion; ljus när strömbrytaren slås på, värme i elementen och snabb hjälp då något händer. Luleå Energi är ett tjänste- och infrastrukturbolag, därför är vår personal vår viktigaste resurs och vårt främsta konkurrensmedel. För att vi ska kunna leverera maximal kundnytta arbetar vi målmedvetet för att skapa god arbetsmiljö och hållbara arbetsplatser med utrymme för individuell utveckling. Genom att behålla kunskaper och attrahera ny kompetens blir vi ett starkare bolag.

2.1%

Sjukfrånvaro

83%

Rekommenderar

84%

Nyanställdas sammanfattade omdöme av Luleå Energi

Våra värderingar

Våra värderingar utrycker en känsla och övertygelse om hur vi bör agera. Vi ser de som ledstänger att hålla oss i, som hjälper oss när vi ska prioritera och fatta beslut.

Symbol Vision Helhjärtat Grey

Helhjärtat

Samverkan Grey

Framåtanda

Symbol Vision Tillsammans Grey

Tillsammans

Personalsäkerhet

     

Luleå Energi AB arbetar systematisk med personalsäkerhet. Inom vår koncern finns befattningar och roller som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet. För att vara aktuell för en tjänst hos oss måste de flesta genomgå ett antal kontroller, till exempel registerkontroll och en särskild säkerhetsintervju. Dessa sker efter en vanlig intervju och du måste själv godkänna efterföljande steg. Vi gör ingenting utan ditt samtycke och alla uppgifter som hämtas in är offentliga.

Läs mer på:
Läs mer om Registerkontroll och Säkerhetsklass hos Säkerhetspolisen