Gå till navigering Gå till innehåll

Sponsring

Luleå Energis sponsring

Luleå Energi har en lång tradition av att på olika sätt stötta föreningslivet. Vi är stolta över vårt ursprung och vill att såväl invånare som företag ska trivas och utvecklas i Luleå. Som delaktiga i samhällsbygget är vår ambition att alltid tänka ett steg längre för att bidra till att göra Luleå till en ännu bättre plats att bo och verka på.

Vår sponsring

Vi sponsrar stora som små föreningar, evenemang, kulturhappenings och andra händelser. Men Luleå Energi har också både ett ansvar och en unik möjlighet att påverka samhällsomvandlingen i en hållbar riktning. När det gäller sponsring rör vi oss mot att prioritera några väl utvalda satsningar för att åstadkomma en större genomslagskraft. Det innebär att vi ibland kommer välja bort sammanhang, som visserligen kan ge god exponering, men där vi känner att vi som företag inte är en naturlig del.

Vår sponsring är uppdelad i två kategorier

Hållbara samarbeten

Samarbeten som bidrar till energiomställningen.

Trivsamt Luleå

Samarbeten som bidrar till ett lokalsamhälle där vi vill leva, verka och bo.

Sponsring

Så funkar det

Vi hanterar sponsoransökningar två gånger per år, en gång på våren och en på hösten. Det kan dröja upp till sex veckor tills du får svar på din ansökan efter det att den aktuella ansökningstiden gått ut. Prövning sker endast av ansökningar som inkommit via vårt sponsringsformulär. 

/Ansök om sponsring/