Gå till navigering Gå till innehåll

Alla händelser

LEAB Hamnholmen Small
Nyheter

Varm och torr sommar kan ge ökade elpriser i höst

Jämfört med tidigare år har sommaren 2021 på elmarknaden sett annorlunda ut. Även om augusti var kylig med stora mängder nederbörd på vissa platser, har det normalt övrig tid varit varmare, torrare och vindfattigare. Det torra vädret har gjort den hydrologiska situationen – tillgången av vattenkraft – ansträngd med ett underskott vi inte sett sedan hösten 2018, bland annat då hög efterfrågan ute i Europa ökat på elexporten och minskat tillgången på vatten hos vattenkraftsproducenterna.

DSC5789 Redigera
Artikel

Odling i staden

Vad gör vi när mattransporterna störs och vi måste se till de resurser som finns på nära håll? En fråga som aktualiserats under det senaste året har legat och grott hos Luleå Energis utvecklingsstrategier en längre tid. Men deras angreppssätt har varit från andra hållet: Hur kan vi nyttja de restresurser vi har i energisystemet för att skapa ett mervärde lokalt? Efter noggrann planering och grundliga beräkningar är nu testanläggningen i sitt slutskede – en odling av grönsaker på returvärme på Södra Hamnplan.

Följ oss på