Gå till navigering Gå till innehåll

Bioenergi

Bioenergi började tillverka bränslepellets 1998 och är idag en av Sveriges största pelletstillverkare, med en kapacitet på 95 000 ton pellets per år. Vår bränslepellets hamnar i klass 1 enligt svensk standard, och det med marginal.

Bioenergi Luleå

Vi uppmanar dig att vara observant på försök till försäljning i Bioenergis namn.

Bioenergi i Luleå har ingen egen säljorganisation utan all försäljning av pellets sker via SCA.

Nyckelpiga Pellets 3 4009

Modern tillverkning

Pelletstillverkningen hos Bioenergi sker i ett av Europas modernaste pelletsverk. Fabriken med 17 anställda är placerad på Aronstorps industriområde, Luleå, i närheten av SSAB.

I torkningsprocessen används en del av det lokala energiöverskottet, vilket innebär att pelletstillverkningen kan ske med begränsad miljöpåverkan. Den årliga produktionen räcker för uppvärmning av omkring 12 000 småhus.

LEAB Energilager Solparken Small

Våra ägare

Bioenergi ägs gemensamt av Luleå Energi (91%) och SCA Energy AB (9%).

Luleå Energi AB säljer och distribuerar el och fjärrvärme, förädlar biobränsle och bygger stadsnät för data- och teletrafik. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Luleå kommun. Ägare är Luleå kommun.

SCA Energy utvecklar förnybar energi av skogens resurser och producerar förädlade och oförädlade skogsbaserade biobränslen samt utvecklar SCAs vindkraftstillgångar. SCA Energy ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar.

 För ytterligare information: www.scaenergy.com

Hjärta Pellets 3801

Kontakt - Pelletsbeställningar

För personlig service vid frågor om pellets, förbrukning eller vill beställa via telefon så är du varmt välkommen att kontakta SCA Kundservice: 0611-24426.

Faktura

E-faktura via PEPPOL id 0007:5561893016 eller VAN-operatör Tieto Sverige och GLN 7340109102933.

PDF-faktura via mail till: invoice.5561893016@kollektor.no

Kontakt - Pelletsverket

E-Post: info@bioenergilulea.se

Om du söker medarbetare på pelletsverket Bioenergi i Luleå AB nås de via Luleå Energi Kundservice: 0920-264400.

Besöksadress: Uddebovägen 5

Postadress:
Bioenergi i Luleå AB
Box 50 100
973 23 Luleå