Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Starkt 2022 för Bioenergi

Hög efterfrågan på marknaden, byte av stora systemfläkten i fabriken och väldigt bra produktion överlag, trots bristande tillgång på torkgas. Så summerar vd Magnus Johansson det viktigaste från Bioenergis 2022.

Bioenergi2

Hemma i fabriken handlade året om att fullfölja den pågående fabriksrenovering där bytet av den stora systemfläkten stod i centrum, ett stort och viktigt projekt med tydliga energivinster.

– Den gamla systemfläkten hade gjort sitt efter 25 år och behövde helt enkelt bytas ut. Den nya fläkten är också mycket mer energieffektiv vilket är en stor fördel, säger Bioenergis vd Magnus Johansson.

Systemfläkten har till uppgift att dra eller suga den varma rökgasen hela vägen från LuleKraft och genom trumman där träspånet torkas i Bioenergis fabrik.

Bra produktion trots brist på torkgas

Något som annars präglade året var sämre tillgång på torkgas än väntat, något som berodde på störningar i produktionen hos leverantören LuleKraft.

– Det resulterade i att vi producerade strax över 80 000 ton istället för de 90 000 ton som vi hade budgeterat för. Annars har produktionen i det stor hela varit väldigt bra, säger Magnus Johansson.

Bra rustade för hög efterfrågan

2022 var ett år av hög efterfrågan från hela Europa. Den milda vintern bidrog till att dämpa efterfrågan något men överlag var det riktigt bra tryck på marknaden – en trend som spås fortsätta.

– Fabriken är nu upprustad och i bra skick och vi producerar väldigt bra när vi har full tillgång till torkgas. Det bådar gott inför framtiden och kommer att behövas på en marknad med fortsatt hög efterfrågan, säger Magnus Johansson vd på Bioenergi.

Torkgasens roll

Torkgasen, eller rökgasen, har som uppgift att torka inkommande spån. När spånet anländer från sågverken består de vanligtvis av ungefär 50 procent vatten. Det torkas ned till ungefär 10 procent vatten innan spånet kan pelleteras och gå ut på marknaden. Den viktiga torkgasen leds från LuleKrafts skorsten och panna till Bioenergis fabrik där den förs in i en stor trumma och torkar spånet.

Bioenergis 2022 på en minut

1. Hög efterfrågan på marknaden i hela Europa
2. Viktigt byte av systemfläkten hemma i fabriken
3. Störningar i leveransen av torkgas från LuleKraft
4. Bra produktion trots viss brist på torkgas
5. Bra rustade för en framtid med hög efterfrågan