Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Energilagret tryggar Luleås värme

Energilagret är en viktig pusselbit för att möjliggöra Luleå Energis ambition om fossilfri fjärrvärmeproduktion till 2030. Själva lagret är en gigantisk ackumulatortank som tornar upp sig 44 meter mot himlen vid Aronstorp. Den bidrar till att skapa trygga leveranser av fjärrvärme till Luleåborna.

Energilagret Drone

– Det är som en gigantisk termos fylld med 30 000 kubikmeter vatten som kan fungera som en väldig varmvattenreserv i vårt fjärrvärmenät. Vid exempelvis driftproblem, planerade underhåll eller andra störningar blir energilagret en buffert som bidrar till fortsatt trygg och stabil leverans av fjärrvärme, säger projektledare Thomas Jonsson.

Ett konkret exempel på hur energilagret kommit till användning var tidigare under hösten 2022 då ett större läckage på en fjärrvärmeledning uppstod. Vid dessa tillfällen fungerar energilagret som ett gigantiskt förråd av fjärrvärmevatten.

– Vid det stora läckaget var det ovärderligt att ha tillgång till energilagrets stora vattenvolym. Vi kunde säkerställa vattentillgången till fjärrvärmenätet under hela störningen, vilket minimerade omfattningen av störningen för våra kunder, säger Peter Olofsson, chef Produktion.

Mindre fossila bränslen behövs

Redan nu ser Luleå Energi resultat för fossilfriheten. Den lilla mängd fossila bränslen som ibland måste tillföras i fjärrvärmeproduktionen kan minskas ytterligare med hjälp av energilagret.

– Vi kommer nu bara behöva tillföra fossila bränslen i systemet vid större driftstörningar eller vid extrem kyla, och på sikt kommer den att fasas ut helt från normalproduktionen av fjärrvärme, säger Peter Olofsson.

Mer flexibelt nät

Ytterligare en aspekt är att energilagret också bidrar till att fjärrvärmenätet blir mer flexibelt för framtida förändringar då lagret kommer kunna ta emot andra former av restenergier än idag, exempelvis från helt nya typer av industrier och källor.

– Det kan inte bli mer flexibelt. Vi kan producera värme överallt i nätet och skicka in överskottet i energilagret. På så sätt är lagret inte beroende av eller bundet till en enda källa. Potentiellt kan vi använda hur många källor som helst, berättar Thomas Jonsson.

Ännu mer trygghet

Den flexibilitet som energilagret skapar kommer att bidra till ytterligare redundans i fjärrvärmesystemet, framhåller Luleå Energis vd Malin Larsson.

– Luleå Energi har distribuerat stabil fjärrvärme till luleåborna i över 50 år. Fjärrvärmen kommer att levereras lika tryggt även i framtiden.

 

Tillbaka

Energilager Kort

Fakta om värmelagret

Material: Stål invändigt i ackumulatortanken, sedan rejält med isolering och slutligen ett ytterhölje av plåt.
Temperatur: Som varmast kring 99 grader, då vattnet inte får koka i ackumulatortanken.
Storlek: 44 meter högt och 33 meter i diameter.
Volym: Rymmer 30 000 kubikmeter fjärrvärmevatten. Det motsvarar dubbla volymen av allt fjärrvärmevatten som cirkulerar i hela fjärrvärmesystemet.

Tillbaka