Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Jämställdhet – som känns i kroppen

Att skapa policys och fina formuleringar är en sak. Att leva en kultur som genuint känns inkluderande är en annan. Nyckeltalsinstitutet rankar Luleå Energi främst inom El- och energibranschen på jämställdhet, och på en tredjeplats nationellt bland alla deltagande bolag. Det vittnar om ett arbete som sträcker sig långt bortom pappersprodukter.

Izabelle

– Jag fick uppleva känslan av att vara inkluderad på allvar redan på min första dag på Luleå Energi. För mig var det helt klart en positiv kulturchock, men också en räddning. Jag kan äntligen välja att stanna kvar i en bransch där jag tidigare känt mig malplacerad i den machokultur som jag upplevt, berättar Izabelle Styf, gruppchef på avdelningen Teknik & Service på Luleå Energi.

Bred sammanställning

Den ”positiva kulturchocken” som Izabelle syftar till var ett möte med fokus på elsäkerhet, där könsfördelningen var 50/50 och alla bjöds in i diskussionen och fick tala till punkt. Enligt Izabelle är upplevelsen någonting som är både typiskt och talande för Luleå Energi arbetsplats.

JämixJÄMIX – Nyckeltalsundersökningens jämställhetsranking – bygger på 650 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor inom 350 organisationer och ger en tydlig bild i jämförelse mot såväl näringslivet som helhet och för respektive bransch. För Izabelle handlar det om en stark kultur där alla är med och drar åt samma håll.

– Som en ganska ung tjej i en tekniktung bransch har jag väldigt trista erfarenheter med mig i bagaget. Det är också lätt att snacka om att du som företag vill jobba med jämställdhet, men sedan kommer det ändå kommentarer och gliringar när åtgärder föreslås. Så är det inte på Luleå Energi. För mig kändes det oerhört skönt att komma hem och berätta om hur bra det känns att vara på en verkligt inkluderande arbetsplats, för det har inte varit självklart för mig, säger Izabelle Styf.

Fientliga miljöer

Många av de erfarenheter som Izabelle har med sig handlar om att inte känna sig välkommen på sin egen arbetsplats, utan i stället tvingas mötas av frågor om vad en tjej har ”där att göra” och ett ifrågasättande kring vad hon kan bidra med. I andra fall har det varit konkreta arbetsmoment som inte varit inkluderande.

– Det krävs ett helhetstänk för att skapa en mer jämställd bransch. Kultur och beteenden är oerhört viktiga att komma till rätta med på alla nivåer. Jag har haft chefer som tycker att jag borde tåla en viss behandling bara för att jag kliver utanför normen på min arbetsplats, vilket väldigt enkelt kan ske när du är ensam tjej. Även den fysiska arbetsmiljön är viktig. Här har manliga arbetskamrater också kommit med positiva inspel eftersom de upplever att tunga, utslitande arbetsmoment blir uppmärksammade och åtgärdade i högre grad när det finns en tjej i teamet. Men det har varit en tung fajt att komma hit, och det är så skönt att kunna landa på en arbetsplats där det inte ens är en fråga att diskutera. Här ser vi det som en självklarhet.

Ambassadör och kulturbärare

I sin roll som gruppchef över Teknik & Service, en ny avdelning under utveckling som är med och bygger förutsättningar för ett fossilfritt samhälle genom exempelvis laddinfrastruktur, har Izabelle själv en viktig roll i att föra kulturen vidare.

– Än så länge är vi få personer i gruppen och jag är helt klart yngst, men det är ingen grej här. Eftersom det är en ny avdelning är det mycket som är oskrivet kring vårt arbete. På samma gång finns det redan en tydlig kultur att hålla sig i för att skapa ett team där alla känner sig inkluderade. Vi har exempelvis diskuterat en hel del kring våra roller och ansvar, där vi tillsammans skapar tydlighet och stöttar varandra inom teamet. Det går nästan inte att beskriva hur enkelt det är när alla faktiskt drar åt samma håll. Luleå Energi backas kulturen upp helhjärtat och det finns en känsla av framåtsträvande som sitter i väggarna.

Få men viktiga förebilder

Izabelle var nära att lämna energibranschen efter flera otrevliga, och rent av hotfulla incidenter. I dag är Izabelle glad att hon följde i spåren av andra kvinnliga förebilder och blev kvar. Hon identifierar sig med sin yrkesroll och vill vara med och påverka i en positiv riktning.

– Jag vill gärna ställa upp som förebild och få fler tjejer att våga välja teknikyrken. Men jag tror att vi också måste våga prata om det som inte är okej för att fortsätta att ständigt förbättra branschen. Bilden vi sänder ut måste rimma med verkligheten, annars kommer nytillkomna försvinna lika fort. Hon understryker att det är viktigt med mod hos såväl förebilder som företag som vågar ta fajten.

– Luleå Energis vd Malin Larsson, som nu är min högsta chef, var den första kvinnan från branschen jag träffade på när jag var elevrepresentant i styrelsen för min vattenkraftsutbildning. Hon lyssnade på riktigt och var den som tog initiativ till att ta tag i saker direkt. Hon gjorde avtryck på mig och inspirerade mig till att förstå att det finns utrymme för handlingskraftiga, smarta tjejer. Och det var något visst med jobbannonsen för tjänsten jag sökte till här på Luleå Energi. Det var som om den talade ett annat språk som fick mig att känna: Här kan jag få vara den jag är.

Tillbaka

Lea Kort