Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Klimatfärdplanen stakar ut vägen framåt

I slutet av 2021 antog Luleå Energi en klimatfärdplan. Under 2022 har en tillhörande aktivitetslista antagits och arbetet för sänkt klimatpåverkan har ökat i tempo. Målet är att vara helt fossilfria 2030.

Laddstation Luleå Energi

Som en av de första delarna i Luleå Energis Klimatfärdplan ingår att anta flera utmaningar inom ramen för Fossilfritt Sverige Utmaningar - Fossilfritt Sverige.

Under 2022 har Luleå Energi därför undertecknat Fossilfritt Sveriges avsiktsförklaring och antagit samtliga av deras fyra utmaningar. Det innebär ett officiellt åtagande att reducera koldioxidutsläppen inom områden som är avgörande för att lyckas med omställningen och målet om fossilfrihet. Här är de fyra utmaningarna:

Solutmaningen

Utmaningen handlar om att producera egen solenergi. Det gör redan Luleå Energi, dels i solcellsparken Helia vid Sunderby sjukhus, dels i solcellsanläggning på Porsödalen.

Tjänstebilsutmaningen

Utmaningen innebär att Luleå Energi är med och ställer om fordonsflottan i Sverige. Det gör Luleå Energi genom att endast köpa och leasa miljöfordon som tjänstebilar och förmånsbilar. I dagsläget innebär det att nya bilar utgörs av elbilar (inkl vätgas), laddhybrider eller biogasbilar.

Transportutmaningen

Utmaningen kring transporter handlar inte bara om att Luleå Energis interna utsläpp ska begränsas, utan även att transporter som sker och görs av andra för Luleå Energis räkning ska ske fossilfritt. Detta är inte gjort i en handvändning, utan måste arbetas in allteftersom genom bland annat upphandlingar. Senast 2027 ska såväl interna som upphandlade och köpta transporter vara helt fossilfria. Det är vår målsättning.

Klimatväxlingsutmaningen

Utmaningen innebär att det tas ut en extra avgift på resor som ger upphov till fossila koldioxidutsläpp. Det handlar om resor som inte ingår i de andra utmaningarna, framförallt flygresor som görs i tjänst. Pengarna som avgifterna inbringar ska läggas på något som bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Klimatväxlingsprogrammet ska finnas på plats under 2023.

 

Tillbaka