Gå till navigering Gå till innehåll

Den gröna industriomställningen i norr lockade under Almedalen

Den stora industriomställningen i norr innebär att Luleå Energi som lokalt energibolag står mitt i en förändring av det totala energisystemet, och en förutsättning i de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss är samverkan. Almedalen erbjuder en utmärkt arena för samtal och möten som sprider kunskap och bygger nya samarbeten. Intresset för Norrbotten är historiskt stort, och vi vill visa hur regionen ligger i framkant i omställningsarbetet och hur vi som lokalt energibolag kan vara med och visa vägen för ett smartare och mer effektivt helhetssystem för energianvändning.

För att vi som lokalt energibolag ska lyckas behöver vi stöttning på alla nivåer genom långsiktiga spelregler vad gäller nätutbyggnad, tillståndsprocesser och tillvaratagande av restenergier, så att vi i vår tur kan bidra och möjliggöra den samhällsomvandling som behöver ske. Dessa frågor var i fokus på våra programpunkter i Almedalen. Välkommen att lyssna i efterhand, och kontakta gärna oss om du vill veta mer eller hitta samarbeten framåt.

Den fossilfria industriomställningen i norr pågår med full kraft – hur drar fler nytta av det?

Norrbotten leder omställningen av Europas fossilfrihet och möjliggör att i flera stora kliv kunna sänka kontinentens utsläpp. Industrin visar vägen och omvandlingen pågår, vilket sätter övriga samhället i rörelse. De regionala energisystemen är avgörande och vår roll som lokalt energibolag central. Lyssna på vilka lärdomar vi har med oss och inspireras om hur fler kan fler dra nytta av den samhällsomvandling som sker i norr.

Paneldeltagare

Mikael Damberg, Finansminister
Martin Pei, Executive Vice President, Teknisk direktör SSAB
Niklas Johansson, Kommunikationsdirektör LKAB
Carina Sammeli, Kommunalråd Luleå
Malin Larsson, VD Luleå Energi

Omställning på riktigt. Hur ska ledare och organisationer göra det ingen gjort förut

Det händer mycket i omställningen i norr, det går snabbt i en takt som överstiger allt tidigare. Vilken är den största utmaningen i omställningen? Hur får vi det att hända tillsammans? Vad är grunden för människors och gruppers förändringsförmåga och hur ser ett främjande ledarskap ut?

Paneldeltagare

Kajsa Ryttberg-Wallgren, H2 Green Steel
Malin Larsson, VD Luleå Energi
Cecilia Hjelte, Ericson & Hjelte
Maria Jalvemo, Svenska Kraftnät