Gå till navigering Gå till innehåll

Vår laddinfrastruktur

Vår laddinfrastruktur

Elektrifiering av fordonsflottan, inom såväl privat- som transportsektorn, är under utveckling. Luleå Energi skapar möjligheter för den omställningen genom att satsa på laddinfrastruktur i kommunen. När du vill välja att köra på el, ska rätt förutsättningar finnas. 

Laddning
Laddinfrastruktur

En förutsättning för att kunna välja el

Utbyggnaden av laddinfrastruktur är en viktig del i energiomställningen. Om tio år förväntas nybilsförsäljningen domineras av laddbara fordon och en förutsättning för att du som Luleåbo ska kunna välja att köra på el är att laddinfrastrukturen finns på plats i regionen. Luleå Energi har därför investerat i utbyggnaden av laddinfrastruktur de senaste åren och idag finns det flertalet destinations- och snabbladdare runt om i kommunen på platser där människor rör sig. De flesta av våra laddstationer är destinations- och snabbladdare som har en effekt på mellan 25-50 kW.

I vår app finns en karta över vilka platser det finns laddningsmöjligheter på just nu.  

Vår app

Laddstation Luleåenergi Webb

Supersnabbladdare för tunga transportfordon

Under hösten 2019 stod en superladdare för eldrivna fordon färdig i Luleå. Laddstationen, som har en installerad effekt på 175 kW, är ett samarbete mellan Luleå Energi och Scania där syftet är att skapa förutsättningar för omställningen av transportsektorn. Superladdaren är belägen vid Energigränd på Porsön i Luleå, i nära anslutning till Scania Ferruform och Luleå Energi. Scania har upplåtit mark för att genomföra installationen i bästa möjliga läge på den tänkta platsen. I och med den höga effekten är supersnabbladdaren en av de nordligaste publika laddstationerna i Sverige i sitt slag.

Dekal Utan Pris 2022

Betallösning

Vi tar i nuläget betalt för laddning vid våra elbilsladdare. Luleå Energi gör detta som ett led i att kunna fortsätta utveckla det lokala energisystemets roll i omställningen till fossilfritt. Debiteringen innebär att vi kan investera i nya och smarta energilösningar.

Tidigare har det varit gratis att ladda, så har det varit för att vi velat testa stationerna samt kvalitetssäkra driften och betallösningen och nu är vi redo att införa en betalningsmetod.

Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp med betalningen eller har andra frågor.

Kampanj - Star Wars
Laddboxar till privatpersoner, föreningar och företag

Ladda din elbil

Intresserad av laddbox till hemmet, föreningen eller arbetsplatsen? Vi hjälper dig hela vägen från beställning till installation.